Affärsidé

Indoor Värdeutveckling har som affärsidé att erbjuda våra kunder de bästa sparformerna på kort och lång sikt genom att aktivt ge råd om sparande och placering på de olika finansiella marknaderna.

Vår uppgift är att ge våra kunder bästa möjliga avkastning till lägsta möjliga risk tillsammans med god service, löpande kommunikation och regelbunden uppföljning.

Vi har en långsiktig grundsyn på kundernas sparade kapital samtidigt som stor hänsyn tas till varje enskild kunds unika situation och förutsättningar. Vår portföljrådgivning och investeringsfilosofi bygger på att ingen enskild förvaltare kan eller kommer att vara det mest optimala valet inom samtliga förvaltningsområden över tiden. Olika förvaltare kan eller kommer att vara bäst vid skilda tider och på skilda förvaltningsområden. Därför kommer vår enskilt viktigaste uppgift vara att identifiera de förvaltare som för tillfället bäst motsvarar den enskilde kundens riskprofil och krav på avkastning. De sparformer vi erbjuder kommer över tiden att spegla de förvaltare som kan eller kommer att uppnå en god långsiktig värdetillväxt utifrån en definierad risknivå.

 
 
 

Drottninggatan 86, 111 36 Stockholm
Tfn: 070-229 90 48
E-post: info@indoor-vu.se
Internet: www.indoor-vu.se