Verksamhet

Indoor Värdeutveckling är en fristående aktör som erbjuder kvalificerad finansiell rådgivning inom sparande, placering, skatter och juridik för privatpersoner och företag

Vi är en liten organisation med högt ställda krav på kompetens såväl inom bolaget som hos externa samarbetspartners. Som mindre och fristående aktör har vi möjlighet att anpassa både organisation och arbetsmetodik för att tillgodose våra kunders krav på hög tillgänglighet och snabba besked.

För att möta våra kunders krav på långsiktig riskjusterad avkastning präglas vår rådgivning av aktivitet, lyhördhet och kontinuitet. Rådgivningen innefattar portföljrådgivning, omvärldsanalys, kvalitativ analys av förvaltare och investeringsformer, pensionsrådgivning och analys av skattekonsekvenser. I vår rådgivning lägger vi särskilt stor vikt vid den enskilda kundens riskprofil och helheten i den förvaltade portföljen

Vår ambition är att Indoor Värdeutveckling i framtiden skall vara den naturliga samtalspartnern inom frågor som rör sparande och placering. För ytterligare information kring dessa områden är ni varmt välkomna att kontakta oss.

 
 
 

Drottninggatan 86, 111 36 Stockholm
Tfn: 070-229 90 48
E-post: info@indoor-vu.se
Internet: www.indoor-vu.se